Polityka Prywatności


Polityka prywatności 
www.KatarzynaPrzyszewska.com
Zasady podstawowe
Administrator Danych Osobowych przykłada ogromną wagę do dbałości o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych osobowych oraz do ochrony i zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.
Dane osobowe i Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych jest Katarzyna Przyszewska (NIP: 5272517926)
Kontakt:
telefon: + 48 698 469 374 
adres e-mail: katarzyna.przyszewska@gmail.com
Dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu oraz ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług.
Przechowywanie i ochrona danych osobowych
Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Dostęp do bazy danych osobowych ma wyłącznie Administrator.
Dane wymagane do kontaktu
W celu umożliwienia kontaktu konieczne jest podanie następujących danych: imię, adres email. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jeżeli nie podasz swoich danych kontakt nie będzie możliwy.
Dane wymagane do wystawienia dokumentu sprzedaży
Na potrzeby wystawienia dokumentu sprzedaży należy podać dane wymagane do jego wystawienia.
Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia
W każdej chwili masz prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich aktualizacji oraz usunięcia. Dokonasz tego zgłaszając odpowiednie żądanie drogą mailową Administratorowi danych – na adres katarzyna.przyszewska@gmail.com lub klikając przycisk Anuluj subskrypcję. Jeśli nie chcesz otrzymywać ode mnie maili, napisz do mnie STOP - usunę Twój adres email z bazy.
Dane wymagane do dodania do bazy danych Access Consciousness
Po ukończeniu licencjonowanego szkolenia Access Consciousness, w celu zarejestrowania w bazie danych Access Consciousnes poprzez stronę https://www.accessconsciousness.com/en, uczestnik zajęć dobrowolnie podaje :
- imię i nazwisko
- adres email 
Administratorem ww. danych jest Access Consciusness.