Badania naukowe potwierdzają skuteczność Bars

Potwierdzony badaniami, skuteczny sposób na pozbycie się stresu, niepokoju i depresji.
Kiedy słyszysz o delikatnym dotyku 32 punktów na głowie, które mogą wprowadzić zmiany w Twoim życiu, być może zastanawiasz się, jak to możliwe? Jaki jest na to namacalny dowód?

Odpowiadając - nowe badania neurologa, dr Jeffreya Fannina z 2015 roku oraz badania dr Terrie Hope z 2017 roku wykazały, że sesje Access Bars® mają pozytywny wpływ na pozbycie się problemów ze stresem, depresją i niepokojem oraz zwiększają koherencje mózgu!
Jak przebiegały badania?


Dr Jeffrey Fannin przebadał skutki neurologiczne Access Bars® na 60 uczestnikach. Pomiar fal mózgowych u uczestników przed i po sesji wykazał zwiększenie koherencji mózgu u 85% uczestników. Dr Fannin odkrył, że sesja Access Bars® ma znaczący pozytywny wpływ na uczestników, podobny do tego, którego doświadcza się podczas zaawansowanej medytacji. Z tą jednak różnicą, że w czasie sesji Bars mózg wytwarza ten efekty natychmiast!

Dr Terrie Hope przeprowadziła badanie naukowe nad wpływem Access Bars® na lęki i depresję, opublikowane w Journal of Energy Psychology w 2017.
Jaki wpływ na stres, stany lękowe i depresję ma 90-minutowa sesja Access Bars® wykazały badania?
→ Zmniejszyła nasilenie objawów lękowych średnio o 84,7%.
→ Zmniejszyła nasilenie objawów depresji średnio o 82,7%.
→ Badanie wszystkich uczestników wykazało zwiększoną koherencję fal mózgowych.
→ 100% uczestników, którzy przed 90-minutową sesją zgłaszali poczucie porażki życiowej, krytycyzm, utratę poczucia przyjemności zgłaszało ustąpienie tych objawów po sesji!
→ 85% uczestników wykazało wzrost spójności mózgu, która jest skorelowana z wieloma czynnikami, takimi jak inteligencja, zdolność uczenia się, czujność, czas reakcji i kreatywność.

→ Znaczące zmniejszenie nasilenia objawów pokazane w tym badaniu wykazało, że sesje Access Bars® mogą być skuteczne w leczeniu lęku i depresji.

Jak sesja Access Bars® może wpłynąć na Twoje życie? Dzięki niej:
- Umysł staje się spokojniejszy, ma większą klarowność i mniej stresu. A ty możesz zmienić wiele aspektów życia, uwalniając się od błędnych przekonań i blokującej Cię energii.
- Możesz uwolnić się polaryzacji myśli, uczuć i emocji. Za sprawą podziałów na dobre i złe, właściwe i niewłaściwe, poprawne i niepoprawne, wpadamy w którąś z tych kategorii i przylepiamy sobie lub innym etykietkę.
- Możesz wejść w stan głębokiej relaksacji i spokoju. To pozwoli Ci oczyścić umysł i wyzbyć się blokad, które uniemożliwiają Ci ukierunkować Twoje życie w stronę zmian na lepsze.

Może Ci się wydawać, że warunki życia, w których trwasz od lat, nie pozwalają Ci na możliwe zmiany. Ale czasem wystarczy zmiana perspektywy patrzenia - bez filtra targających nami emocji (negatywnych czy pozytywnych) do dokonania szybkich i PROSTYCH zmian.

Pamiętaj, że to my mamy największy wpływ na swoje życie i dzięki uwolnieniu się od powszechnych w społeczeństwie dualizmów: dobre-złe, pozytywne-negatywne, grzeczny-niegrzeczny, itp. jesteśmy w stanie odzyskać SWOJĄ wewnętrzną moc – to co jest w nas prawdziwe i piękne – i możemy podzielić się ze światem.