CENNIKJak działa BARS?


sesja 45 min - 60 zł
dostępna w pierwszy poniedziałek miesiąca 

 


 
Sesja indywidualna Access Bars z facylitacją
60 min - 180 zł
90 min - 250 zł  
Klasa Access Bars
8h - 970 zł

 

  

 
Jak działa FACELIFT?
sesja 45 min - 60 zł
dostępna w pierwszy poniedziałek miesiąca
 

Sesja Access Energetyczny Facelift
z facylitacją
60 min - 180 zł
90 min - 250 zł


Klasa Access Energetyczny Facelift

8h - 840 zł
 


Procesy na ciałoz facylitacją

60 min - 180 zł
90 min - 250 zł
 
Jeśli potrzebujesz faktury, do powyższych cen należy doliczyć VAT.